Main Menu

Όροι Συμμετοχής

Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΙΑΣΩ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ-ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «ΙΑΣΩ Α.Ε.», με έδρα στο Μαρούσι Αττικής, οδός Λεωφόρος Κηφισίας 37-39 (εφεξής καλούμενη η «Διοργανώτρια»), διοργανώνει προωθητική ενέργεια (εφεξής ο «Διαγωνισμός»).

Η διαφημιστική εταιρεία για τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού είναι η Dope Studio (εφεξής η «Διαφημιστική»). Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά μέσω Διαδικτύου (Internet) και συγκεκριμένα μέσω των ιστοσελίδων που διατηρεί η Διοργανώτρια στο «Facebook» στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.facebook.com/omilosiaso, και στο «Instagram» στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.instagram.com/omilosiaso/.

Σκοπός των παρόντων όρων (εφεξής «Όροι Συμμετοχής») είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στο Διαγωνισμό κάθε συμμετέχοντος και της ανάδειξης των νικητών στο πλαίσιο του Διαγωνισμού. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται την από μέρους των συμμετεχόντων ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων.

1. Προϋποθέσεις - Δικαίωμα Συμμετοχής

1.1. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά πρόσωπα που έχουν ανεπιφύλακτα αποδεχθεί τους παρόντες όρους συμμετοχής, είναι μόνιμοι και νόμιμοι κάτοικοι Ελλάδας, έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα (εφεξής ο «Συμμετέχων»).

1.2. Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής και εξαιρούνται από το Διαγωνισμό τα ανίκανα ή περιορισμένως ικανά προς δικαιοπραξία πρόσωπα, οι ανήλικοι, οι εργαζόμενοι της Διοργανώτριας και της Διαφημιστικής, καθώς και οι συγγενείς τους α΄ και β΄ βαθμού, και οι σύζυγοι αυτών ή τα πρόσωπα που έχουν υπογράψει ενεργό σύμφωνο συμβίωσης με τους εργαζόμενους και συγγενείς τους α΄ και β΄ βαθμού.

1.3. Οποιαδήποτε συμμετοχή των ανωτέρω προσώπων στον Διαγωνισμού κατά παράβαση των παρόντων Όρων Συμμετοχής θεωρείται αυτοδικαίως άκυρη.

1.4. Απαραίτητη προϋπόθεση για κάθε Συμμετέχοντα που επιθυμεί να συμμετάσχει στο Διαγωνισμό είναι να έχει εγγραφεί νομίμως ως μέλος και να διατηρεί ενεργό λογαριασμό στις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης «Facebook» (www.facebook.com) ή «Instagram» (www.instagram.com), δηλώνοντας μοναδικό Όνομα Χρήστη (UserName) και Κωδικό Πρόσβασης (Password), να τηρεί όλους τους όρους χρήσης των ως άνω ιστοσελίδων και η λειτουργία του λογαριασμού του να μην έχει ανασταλεί ή απαγορευθεί για οποιονδήποτε λόγο.

2. Διάρκεια Διαγωνισμού

O διαγωνισμός θα διεξαχθεί κατά το χρονικό διάστημα από 03/09/2020 έως και 22/09/2020. Μετά τη λήξη του Διαγωνισμού ουδεμία συμμετοχή σε αυτόν γίνεται δεκτή, άλλως λογίζεται ως μη πραγματοποιηθείσα και δεν επάγεται αποτελέσματα ούτε δεσμεύει την Διοργανώτρια ή/και οποιονδήποτε τρίτο.

3. Τρόπος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό

3.1. Οποιοσδήποτε επιθυμεί να συμμετάσχει στο Διαγωνισμό καλείται να επισκεφθεί τη σελίδα της Διοργανώτριας στο Facebook και να κάνει comment στη σχετική με το Διαγωνισμό ανάρτηση αναφορικά με «τις πιο αστείες σκέψεις που κάνουν τα παιδιά κάθε φορά που πρόκειται να κάνουν check up και στην συνέχεια να κάνει tag ένα φίλο/η».

Εναλλακτικά, για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό μέσω Instagram, ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να κάνει follow στη σελίδα της Διοργανώτριας & comment στη σχετική με το διαγωνισμό ανάρτηση προκειμένου να αναφέρει «τις πιο τρελές σκέψεις που εκμυστηρεύονται τα παιδιά πριν από κάθε check up και στην συνέχεια να κάνει tag έναν φίλο/η». Μόλις ο χρήστης προβεί στις ανωτέρω ενέργειες, ενεργοποιείται η συμμετοχή του στο Διαγωνισμό και την κλήρωση. Για τη διατήρηση της εγκυρότητας της συμμετοχής, το like και το σχόλιο κάθε συμμετέχοντος στο Facebook ή/και το follow και το σχόλιο κάθε συμμετέχοντος στο Instagram θα πρέπει να διατηρηθούν και να μη διαγραφούν από το χρήστη έως τη λήξη του Διαγωνισμού. Επιτρέπεται η υποβολή μόνο μιας συμμετοχής ανά φυσικό πρόσωπο είτε στο Facebοοk είτε στο Instagram.

3.2. Οι ως άνω ενέργειες των χρηστών (comment στο Facebook ή follow & comment στο Instagram) συνιστούν δήλωση συμμετοχής και ενεργοποιούν τη συμμετοχή του ενδιαφερόμενου στο Διαγωνισμό και την κλήρωση χωρίς οποιαδήποτε χρέωση, αγορά προϊόντος ή περαιτέρω διαδικασία.

3.3. Αναφορικά με την επισήμανση (tag) φίλου/ης στο σχόλιο του συμμετέχοντος στο πλαίσιο της συμμετοχής του τελευταίου στον παρόντα Διαγωνισμό, ο συμμετέχων οφείλει, προ της ανάρτησης του σχολίου του να έχει λάβει τη ρητή σχετική συγκατάθεση του προσώπου που θα επισημάνει σε αυτό. Η λήψη της εν λόγω συγκατάθεσης αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του συμμετέχοντα, ενώ η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική δεν φέρουν καμία ευθύνη σχετικά.

3.4. Με τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό, οι Συμμετέχοντες αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους Όρους Συμμετοχής στο Διαγωνισμό, συνομολογούν και αποδέχονται ότι το περιεχόμενο, το οποίο αναρτούν, καθίσταται αναγκαία δημόσιο και δύναται να υπόκειται σε συλλογή και επεξεργασία από τη Διοργανώτρια ή τρίτο εξουσιοδοτημένο από τη Διοργανώτρια πρόσωπο, στο πλαίσιο των αναγκών του Διαγωνισμού και σύμφωνα με το άρθρο 11 του παρόντος. Κάθε πρόσωπο μπορεί ανά πάσα στιγμή να αποσύρει τη συμμετοχή του από το Διαγωνισμό επικοινωνώντας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή/και στο τηλέφωνο 210 6383949.

3.5. Δικαίωμα συμμετοχής στην κλήρωση έχουν μόνο οι έγκυρες συμμετοχές. Ως έγκυρη συμμετοχή, νοείται οποιαδήποτε συμμετοχή για την οποία ισχύουν συνολικά τα κατωτέρω: (α) πληροί τις προϋποθέσεις των παρόντων όρων, (β) δεν αποτελεί, κατά την κρίση της Διοργανώτριας, προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής των συστημάτων της Διοργανώτριας ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του Συμμετέχοντος ή τρίτου, (γ) έχει υποβληθεί και καταχωρηθεί στην ιστοσελίδα κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού, (δ) δεν αντίκειται με οποιονδήποτε τρόπο στο νόμο και τα χρηστά ήθη και δεν θίγει δικαιώματα τρίτων.

3.6. Όλες οι έγκυρες συμμετοχές καταχωρούνται σε λίστα αποκτώντας αυτοδίκαια και άνευ ετέρου μοναδικό αύξοντα αριθμό προκειμένου να συμμετάσχουν στην ηλεκτρονική κλήρωση. Η εν λόγω λίστα, την οποία θα τηρεί η Διοργανώτρια ή τρίτο πρόσωπο κατ’ εντολή και για λογαριασμό της, θα συνιστά πλήρη απόδειξη αναφορικά με την υποβολή δήλωσης συμμετοχής (μέσω κοινοποίησης σχολίου είτε στο Facebook είτε στο Instagram) στο Διαγωνισμό από το σύστημα της Διοργανώτριας ή του εν λόγω τρίτου προσώπου και την εγκυρότητα της συμμετοχής αυτής.

3.7. Ρητά δηλώνεται ότι η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να μην ανεβάσει ή/και να αφαιρέσει εκ των υστέρων και κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια και κρίση οποιαδήποτε συμμετοχή, της οποίας το περιεχόμενο είναι προσβλητικό ή αντίκειται στο νόμο ή τα χρηστά ήθη με οποιονδήποτε τρόπο, να απορρίψει συμμετοχές που παραβιάζουν τους παρόντες όρους καθώς και να ακυρώσει εκ των υστέρων συμμετοχές που δεν ανταποκρίνονται ή παραβιάζουν τους παρόντες όρους. Ειδικότερα, τυχόν συμμετοχές, που παραβιάζουν τα πνευματικά δικαιώματα ή άλλα δικαιώματα τρίτων, κατά την απόλυτη κρίση της Διοργανώτριας ή/και της Διαφημιστικής, θα διαγράφονται άμεσα από τον Ιστότοπο της Διοργανώτριας, η δε συμμετοχή αυτή θα αποκλείεται από τον Διαγωνισμό σε οποιοδήποτε στάδιο αυτού, ακόμα και κατά το στάδιο της χορήγησης του Δώρου.

3.8. Κάθε Συμμετέχων μπορεί να συμμετάσχει μία και μοναδική φορά στην κλήρωση κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού για κάθε ένα από τα δύο μέσα συμμετοχής στο διαγωνισμό, ήτοι μία φορά για το Facebook και μία για το Instagram. Σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων συμμετοχών από το ίδιο πρόσωπο στο ίδιο μέσο, θα ισχύει η πρώτη κατά χρονική σειρά και προτεραιότητα συμμετοχή και οι λοιπές μεταγενέστερες συμμετοχές θα θεωρούνται άκυρες ως ουδέποτε δηλωθείσες και θα αποκλείονται από την κλήρωση.

4. Τρόπος Ανάδειξης Νικητών Διαγωνισμού - Κλήρωση

4.1. Η ανάδειξη των νικητών θα γίνουν με δύο (2) κληρώσεις – από μία σε κάθε μέσο κοινωνικής δικτύωσης – που θα διεξαχθούν με τη χρήση ηλεκτρονικού προγράμματος το οποίο εξασφαλίζει το τυχαίο της επιλογής, το αδιάβλητο του αποτελέσματος και την αδυναμία παρέμβασης του ανθρώπινου παράγοντα κατά τη διαδικασία ανάδειξης των νικητών, στην έδρα της Dope Studio Λεωφόρο Μεσογείων 451, 15343 Αγ. Παρασκευή στις 23/09/2020 ώρα 12:00.

4.2. Εάν για οποιοδήποτε λόγο είναι αδύνατη η διεξαγωγή των ηλεκτρονικών κληρώσεων κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία, η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει κατά απόλυτη διακριτική ευχέρεια την ημέρα διεξαγωγής τους με προηγούμενη ανακοίνωσή της στην ιστοσελίδα της στο Facebook και το Instagram.

4.3. Όλοι όσοι έχουν δηλώσει εγκύρως συμμετοχή μέσω σχολίου στην ανάρτηση του Διαγωνισμού στο Facebook και το Instagram συμμετέχουν στην αντίστοιχη κλήρωση για το συγκεκριμένο μέσο. Θα αναδειχθούν συνολικά είκοσι (20) νικητές, δέκα (10) νικητές από την κλήρωση στο Facebook και δέκα (10) νικητές από την κλήρωση στο Instagram, και συνολικά δέκα (10) επιλαχόντες, πέντε (5) από την κλήρωση στο Facebook και πέντε (5) από την κλήρωση στο Instagram

4.4. Οι νικητές που θα αναδειχθούν κατόπιν των ανωτέρω κληρώσεων θα ανακοινωθούν επωνύμως ή με χρήση των usernames τους για την εξασφάλιση της διαφάνειας του Διαγωνισμού στην ιστοσελίδα της Διοργανώτριας, στη σελίδα της Διοργανώτριας στο Facebook και στο Instagram και σε άλλους ιστοτόπους κατά την κρίση της Διοργανώτριας.

5. Δώρο Διαγωνισμού

5.1. Το δώρο που κληρώνεται στο Διαγωνισμό είναι είκοσι (20) δωρεάν παιδικά check up. Έκαστο παιδικό check up θα αποδοθεί σε καθένα από τους είκοσι (20) νικητές.

5.2. Τα πακέτα προληπτικών εξετάσεων είναι τα ακόλουθα:

Βασικό πακέτο 65€: οφθαλμολογική εξέταση, ηλεκτροκαρδιογράφημα, triplex & καρδιολογική εξέταση

Έλεγχος άθλησης 80€: οφθαλμολογική εξέταση, ηλεκτροκαρδιογράφημα, triplex & καρδιολογική εξέταση, δερματολογικός έλεγχος

Ολοκληρωμένος ΩΡΛ έλεγχος 40€: ΩΡΛ εξέταση, ακοόγραμμα και τυμπανόγραμμα

Έλεγχος & Διαχείριση Σωματικού Βάρους 75€: εξέταση από Παιδίατρο-Ενδοκρινολόγο και εξέταση από Διατροφολόγο-Διαιτολόγο με τη μέθοδο αξιολόγησης σωματικής σύστασης BOD POD & χορήγηση διαιτολογίου

Έλεγχος Σπονδυλικής Στήλης - Σκολίωσης 35€: επισκόπηση των σημαντικών χαρακτηριστικών, αναλυτικό αναπτυξιολογικό ιστορικό, forward bending test, σε συνεργασία με Χειρουργό Σκολίωσης & Σπονδυλικής Στήλης

Κινητική Ανάλυση Στάσης & Βάδισης 40€: εμβιομηχανική ανάλυση στήριξης πελμάτων, πελματογράφημα, αξιολόγηση των δεδομένων του πελματογραφήματος

*Τα check up απευθύνονται σε παιδιά ηλικίας 5 ετών και άνω.

5.3. Οι νικητές του Διαγωνισμού θα πρέπει να επικοινωνήσουν μέσω προσωπικού μηνύματος (inbox) με τη σελίδα του Ομίλου ΙΑΣΩ στο Facebook ή το Instagram για να ενημερωθούν για τον τρόπο και τον χρόνο χρήσης του δώρου. Συγκεκριμένα, θα ζητείται να παρέχουν το ονοματεπώνυμο και το τηλέφωνό τους ή το email τους για περαιτέρω επικοινωνία.

5.4. Ο νικητής θα πρέπει να ανταποκριθεί για να δηλώσει την αποδοχή του δώρου εντός τριάντα (30) ημερών από την ημέρα από την ανακοίνωση των νικητών. Ο νικητής που έχει κερδίσει τις υπηρεσίες που παρέχονται από τη Διοργανώτρια θα πρέπει πρώτα να κάνει αποδοχή του δώρου σε συνεννόηση με τη Διοργανώτρια εταιρεία και έπειτα να έρθει σε τηλεφωνική επικοινωνία με την ίδια, προκειμένου να καθοριστούν από κοινού οι λεπτομέρειες αναφορικά με την παροχή των ως άνω αναφερόμενων υπηρεσιών. Ρητώς αναφέρεται ότι οι παρεχόμενες ιατρικές υπηρεσίες μπορούν να πραγματοποιηθούν μόνο στις εγκαταστάσεις της Κλινικής ΙΑΣΩ Α.Ε. (Λ. Κηφισίας αριθ. 37-39 – Μαρούσι Αττικής). Οι νικητές θα πρέπει να προσέρχονται αυτοπροσώπως στις εγκαταστάσεις της Κλινικής ΙΑΣΩ για την πραγματοποίηση των ως άνω υπηρεσιών προσκομίζοντας την αστυνομική τους ταυτότητα ή οποιοδήποτε άλλο δηλωτικό της ταυτότητάς τους έγγραφο.

5.5. Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με οποιοδήποτε νικητή του Διαγωνισμού εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος ή σε περίπτωση κατά την οποία οιοσδήποτε νικητής αδρανήσει, καθυστερήσει ή/και δεν αποστείλει μήνυμα για επιβεβαιώσει την αποδοχή του Δώρου και να χορηγήσει τα στοιχεία επικοινωνίας του, δεν εμφανισθεί ή δεν επικοινωνήσει εγκαίρως με τη Διοργανώτρια εντός του ορισμένου από τη Διοργανώτρια χρονικού διαστήματος ή δηλώσει αδυναμία ή αρνηθεί να παραλάβει το Δώρο ή δεν επιθυμεί να αποδεχθεί το Δώρο ή σε περίπτωση που σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κριθεί ότι η συμμετοχή του τυγχάνει άκυρη ή ακυρώσιμη, οιαδήποτε των ανωτέρω περιπτώσεων συνεπάγεται την οριστική απώλεια του δικαιώματος διεκδίκησης του Δώρου και η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να ορίζει νικητή τον πρώτο επιλαχόντα, που είναι αμέσως επόμενος στη λίστα, τον οποίο θα ενημερώνει με προσωπικό μήνυμα στο Facebook ή στο Instagram αντίστοιχα, και σύμφωνα με την αναφερόμενη ανωτέρω διαδικασία.

5.6. Όλα τα δώρα του Διαγωνισμού είναι συγκεκριμένα, προσωπικά, αμεταβίβαστα και δεν ανταλλάσσονται, ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή τους με άλλα ή η εξαργύρωσή τους σε χρήμα σε οποιαδήποτε τιμή.

5.7. Εφόσον κάποιος των νικητών απωλέσει το δικαίωμα να λάβει το δώρο κατά τα οριζόμενα στις αμέσως προηγούμενες παραγράφους, δικαίωμα στο συγκεκριμένο δώρο αποκτά ο πρώτος κατά σειρά επιλαχών κ.ο.κ., ως προς τον οποίο θα τηρηθεί η ίδια ακριβώς διαδικασία ενημέρωσης και αποδοχής του δώρου που ορίζεται ανωτέρω. Η ίδια διαδικασία θα ακολουθείται και για κάθε επόμενο επιλαχόντα, μέχρι να αποδοθεί το δώρο ή να εξαντληθεί ο αριθμός των επιλαχόντων.

5.8. Εφόσον, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας και την πάροδο των προθεσμιών που ορίζονται ανωτέρω κάποιο ή κάποια δώρα μείνουν αδιάθετα, αυτά τίθενται στη διάθεση της Διοργανώτριας, η οποία δύναται να τα αξιοποιήσει κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια.

5.9. Η ευθύνη της Διοργανώτριας περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση του δώρου. Δεν γίνεται αλλαγή ή αντικατάσταση του δώρου. Μετά την εκπνοή της Διάρκειας του Διαγωνισμού και της παράδοσης των δώρων η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη λόγω ή με αφορμή τον παρόντα Διαγωνισμό εξ οιασδήποτε αιτίας.

6. Αποκλεισμός από το Διαγωνισμό

6.1. Η Διοργανώτρια δύναται κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια να αποκλείσει/ακυρώσει τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό οποιουδήποτε συμμετέχοντα, εφόσον διαπιστωθεί σε οποιοδήποτε στάδιο του Διαγωνισμού ότι δεν πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής ή ότι συντρέχει λόγος αποκλεισμού του, καθώς και σε κάθε περίπτωση μη αποδοχής ή μη τήρησης από μέρους του οποιουδήποτε εκ των παρόντων Όρων [ή/και των όρων λειτουργίας του Facebook/Instagram] ή σε περίπτωση διαπίστωσης μη νόμιμης δραστηριότητας από το πρόσωπο αυτό σε σχέση με την πρόσβαση και χρήση του Διαδικτύου, του Facebook, του Instagram, του ιστοτόπου της Διοργανώτριας ή διαπίστωσης οποιασδήποτε άλλης πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα της Διοργανώτριας ή παραβιάζει το νόμο.

6.2. Ο αποκλεισμός για οποιονδήποτε από τους ανωτέρω λόγους πραγματοποιείται χωρίς την τήρηση διατυπώσεων ή προθεσμίας και δίχως να απαιτείται η προηγούμενη ειδοποίηση του αποκλειόμενου και αιτιολόγηση του αποκλεισμού/ακύρωσης της συμμετοχής.

7. Τεχνικά Μέσα

7.1. Η συμμετοχή στον παρόντα Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Η Διοργανώτρια ουδεμία ευθύνη φέρει και ουδεμία υποχρέωση αναλαμβάνει αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο να συμμετάσχει στο Διαγωνισμό πρόσωπο. Η πρόσβαση στο δικτυακό τόπο του Διαγωνισμού επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές του Διαγωνισμού. Περαιτέρω, η Διοργανώτρια δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε επιβάρυνση των Συμμετεχόντων εκ των άνω αιτιών.

7.2. Περαιτέρω, η Διοργανώτρια δεν ευθύνεται για τεχνικές δυσκολίες που τυχόν προκύψουν λόγω θεμάτων δικτύου Internet (όπως ενδεικτικά αλλά μη περιοριστικά, λόγοι ανωτέρας βίας, τεχνικά προβλήματα, μη κάλυψη δικτύου, υπερφόρτωση δικτύου, διακοπή σύνδεσης με το δίκτυο, μη αποστολή ή αποδοχή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου λόγω έλλειψης διαθέσιμου χώρου, μη σωστός τρόπος συμμετοχής) καθώς και για οποιαδήποτε βλάβη προκύψει στον Ιστότοπό της, η οποία ενδεχομένως έχει ως αποτέλεσμα την προσωρινή ή μόνιμη διακοπή του Διαγωνισμού ή την ακύρωση κάποιων συμμετοχών λόγω μη καταχώρησης της ανάρτησής τους.

7.3. Η Διοργανώτρια δεν φέρει ευθύνη για την τυχόν ακύρωση ή διακοπή του Διαγωνισμού από το Facebook ή το Instagram για λόγους spam ή για λόγους αλλαγής των Όρων Λειτουργίας του Facebook ή ή του Instagram για οποιονδήποτε άλλο λόγο. Περαιτέρω, η Εταιρεία δεν εγγυάται ότι η ιστοσελίδα του Διαγωνισμού ή οι διακομιστές «servers» μέσω των οποίων αυτός τίθεται στη διάθεση των επισκεπτών, θα παρέχονται χωρίς ιούς ή άλλα επιζήμια συστατικά ή ότι οι ιστοσελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές ή τα αποτελέσματά τους είναι ορθά, πλήρη και διαθέσιμα ανά πάσα στιγμή.

7.4. Η Διοργανώτρια δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα, την πληρότητα των υπηρεσιών και την ακρίβεια των πληροφοριών στις οποίες παραπέμπει το Facebook ή το Instagram μέσω «συνδέσμων», hyperlinks, ή διαφημιστικών δημιουργικών. Σε καμία περίπτωση δε μπορεί να θεωρηθεί ότι η Διοργανώτρια υιοθετεί ή απλώς αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των ιστοτόπων, στους οποίους το Facebook ή το Instagram παραπέμπουν ή/και συνδέονται με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

7.5. Κάθε Συμμετέχων έχει την αποκλειστική ευθύνη να διασφαλίσει με τη χρήση αντιικού λογισμικού τη μη προσβολή και προστασία του προσωπικού υπολογιστή του και των αρχείων του από ιούς ή καταστροφικά προγράμματα – εφαρμογές καθώς και την ενδεχόμενη καταπολέμηση κάθε ανιχνευθέντος ιού. Σε κάθε περίπτωση, η Διοργανώτρια δεν βαρύνεται με οποιαδήποτε δαπάνη για την απαραίτητη συντήρηση, επισκευή ή επιδιόρθωση του υπολογιστή του Συμμετέχοντος και γενικά του συστήματός του για οποιαδήποτε βλάβη υποστεί κατόπιν επίσκεψής του στον Ιστότοπό της.

7.6. Σε κάθε περίπτωση, η Διοργανώτρια δεν ευθύνεται για (α) οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο ενδιαφερόμενος από τις επιλογές και το περιεχόμενο της ιστοσελίδας του Διαγωνισμού την οποία επισκέπτεται με δική του πρωτοβουλία και έχοντας λάβει γνώση των Όρων του παρόντος και (β) για τυχόν ζημίες οποιουδήποτε είδους σχετικά με εκούσια από μέρους του ενδιαφερόμενου δημοσίευση προσωπικών στοιχείων ή άλλων ευαίσθητων πληροφοριών. Σε τέτοιες περιπτώσεις, ο ενδιαφερόμενος αποδέχεται πλήρως και αποκλειστικά την ευθύνη για τις τυχόν συνέπειες.

8. Δημοσιότητα

Οι Όροι Συμμετοχής του διαγωνισμού έχουν αναρτηθεί στη σελίδα της Κλινικής ΙΑΣΩ στο Facebook στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.facebook.com/omilosiaso με τη μορφή σημείωσης (note) καθώς και στη σελίδα της Κλινικής ΙΑΣΩ. Ο ολοκληρωμένος τρόπος διεξαγωγής του Διαγωνισμού περιγράφεται αποκλειστικά στους Όρους Συμμετοχής και στο και στη σχετική με το Διαγωνισμό ανάρτηση στο Facebook ή/και το Instagram. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει ανά πάσα στιγμή τους Όρους Συμμετοχής καθώς και να αναβάλει ή να ακυρώσει το Διαγωνισμό με σχετική ανακοίνωση που θα δημοσιεύσει στη σελίδα της στο Facebook, καθώς και με κάθε άλλο πρόσφορο τρόπο ή μέσο, κατά την διακριτική της ευχέρεια.

9. Δήλωση Αποποίησης – Περιορισμού Ευθύνης

Η ευθύνη της Διοργανώτριας περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση των Δώρων. Η Διοργανώτρια δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί ή/και ζημία ή/και για οποιαδήποτε σωματική ή άλλη βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με τον Διαγωνισμό ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. Τυχόν έτεροι περιορισμοί της ευθύνης της Διοργανώτριας που προβλέπονται στους παρόντες όρους ή στο νόμο εξακολουθούν να ισχύουν παράλληλα με εκείνους του παρόντος όρου.

10. Δικαιώματα Πνευματικής & Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας

10.1. Οι Συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα δικαίωμα πνευματικής ή/και βιομηχανικής ιδιοκτησίας πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της Διοργανώτριας, ούτε στα κείμενα, φωτογραφίες και εν γένει το υλικό που τυχόν αναρτώνται στην σελίδα της Διοργανώτριας.

10.2. Η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των αναρτήσεων των Συμμετεχόντων στον Διαγωνισμό, στους οποίους απαγορεύεται να αναρτούν ή να δημοσιοποιούν με οποιονδήποτε τρόπο μέσω της ιστοσελίδας της Διοργανώτριας οποιοδήποτε έργο τρίτου.

11. Προσωπικά Δεδομένα

11.1. Η διεξαγωγή του Διαγωνισμού καθιστά αναγκαία τη συλλογή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των Συμμετεχόντων από τη Διοργανώτρια με αποκλειστικό σκοπό επεξεργασίας της συμμετοχή στο Διαγωνισμό και την ανάδειξη των νικητών και μόνο για το χρονικό διάστημα του Διαγωνισμού. Ειδικότερα, κατά την ανάρτηση του σχολίου σας λαμβάνει χώρα επεξεργασία του ονοματεπωνύμου σας ή/και του username, όπως αυτό εμφανίζεται στο Facebook ή το Instagram, δημόσια στοιχεία προφίλ σας στο Facebook ή στο Instagram, καθώς και username και δημόσια στοιχεία προφίλ του προσώπου το οποίο έχετε επισημάνει (tag) στο σχόλιο συμμετοχής σας στο Διαγωνισμό, έχοντας λάβει εκ των προτέρων τη ρητή συγκατάθεσή του. Όσον αφορά ειδικά στους νικητές του Διαγωνισμού, θα ζητηθεί επιπλέον να δηλώσουν μέσω προσωπικού μηνύματος επικοινωνίας περαιτέρω στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο ή email). Η επεξεργασία είναι σύννομη διότι είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση του υπευθύνου επεξεργασίας με τις έννομες υποχρεώσεις που απορρέουν από το Διαγωνισμό (άρθρο 6 παρ. 1 γ’ ΓΚΠΔ) καθώς και διότι η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων που επιδιώκει ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή τρίτος (άρθρο 6, παρ. 1 στ’ ΓΚΠΔ).

11.2. Ειδικότερα, σκοπός της επεξεργασίας των ως άνω στοιχείων είναι η διενέργεια του Διαγωνισμού και ειδικότερα η ταυτοποίηση των Συμμετεχόντων, η επιβεβαίωση των στοιχείων των νικητών και η χορήγηση των Δώρων σε αυτούς, καθώς και η τήρηση των υποχρεώσεων περί διαφανούς διεξαγωγής του Διαγωνισμού, τήρησης φορολογικών υποχρεώσεων για την απόδοση των Δώρων, δημοσιοποίηση του Διαγωνισμού για προωθητικούς / εμπορικούς σκοπούς. Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε να γίνεται χρήση των προσωπικών σας δεδομένων σύμφωνα με τα παραπάνω, παρακαλούμε να μην συμμετάσχετε στον Διαγωνισμό.

11.3. Με την ολοκλήρωση της χορήγησης των Δώρων, τα δεδομένα των Συμμετεχόντων θα καταστρέφονται. Τα στοιχεία των νικητών θα τηρούνται για το διάστημα που απαιτείται με βάση τις φορολογικές διατάξεις και με σκοπό την τελική απόδοση των Δώρων.

11.4. Τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων δε θα χρησιμοποιηθούν για άλλους σκοπούς ούτε θα διαβιβασθούν σε τρίτους, πέραν των εκτελούντων τη σχετική επεξεργασία, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της Διοργανώτριας, οι οποίοι θα παράσχουν τις αναγκαίες υπηρεσίες για την ανάδειξη των νικητών του Διαγωνισμού και την παράδοση των δώρων.

11.5. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματα που απορρέουν από τα άρθρα 12 επ. έως και 22 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679, δηλαδή το δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας, εναντίωσης, φορητότητας επικοινωνώντας στη διεύθυνση email Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.. Μπορείτε να ενημερωθείτε ειδικότερα για την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του Ομίλου ΙΑΣΩ πoυ βρίσκεται ανηρτημένη και διαρκώς επικαιροποιημένη στη διεύθυνση www.iaso.gr.

12. Λοιποί Όροι

12.1. Η Διοργανώτρια δικαιούται να ανακαλέσει την πραγματοποίηση του Διαγωνισμού, να τροποποιήσει τη διάρκεια του Διαγωνισμού, να διακόψει πρόωρα αυτόν, να συντμήσει ή να παρατείνει τη διάρκεια του, να μεταθέσει χρονικά την έναρξη ή/και τη λήξη του Διαγωνισμού ή τη διεξαγωγή της κλήρωσης και την ενημέρωση των νικητών/επιλαχόντων, να τροποποιήσει τους παρόντες Όρους (συμπεριλαμβανομένης της αλλαγής των Δώρων και του αριθμού των νικητών ή/και των επιλαχόντων), χωρίς προηγούμενη ενημέρωση του κοινού. Ως ημερομηνία ισχύος της ανάκλησης/τροποποίησης αυτής λογίζεται η ημερομηνία της σχετικής ανάρτησης στην ιστοσελίδα της Διοργανώτριας. Οι συμμετέχοντες φέρουν αποκλειστική ευθύνη ενημέρωσής τους για τις ανωτέρω αλλαγές.

12.2. Σε οποιαδήποτε από τις ανωτέρω περιπτώσεις, η Διοργανώτρια ουδεμία ευθύνη φέρει έναντι των Συμμετεχόντων. Σε περίπτωση ανάκλησης, ματαίωσης, διακοπής, παράτασης, χρονικής μετάθεσης κ.λπ. του Διαγωνισμού, οι Συμμετέχοντες δεν αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωμα κατά της Διοργανώτριας, ούτε νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν την ολοκλήρωση ή συνέχισή του Διαγωνισμού ή οποιαδήποτε αποζημίωση. Η ευθύνη της Διοργανώτριας περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη χορήγηση των δώρων.

12.3. Οι παρόντες όροι διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετική με το Διαγωνισμό, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων των Αθηνών.

12.4. Σε περίπτωση που κάποιος από τους παρόντες όρους κριθεί παράνομος, άκυρος ή ανίσχυρος, δεν πλήττεται το έγκυρο και η ισχύς των λοιπών όρων. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων κριθεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

12.5. Η παράλειψη από την Διοργανώτρια να ασκήσει κάποιο δικαίωμα της δεν θεωρείται παραίτηση από το δικαίωμα αυτό.

12.6.Για οποιαδήποτε πληροφορία ή παράπονο σχετικά με το Διαγωνισμό οποιοσδήποτε Συμμετέχων ή τρίτος μπορεί να επικοινωνήσει στο 210 6383949.

12.7. Οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος δικαιούται να λαμβάνει με έξοδά του ακριβές αντίγραφο των παρόντων Όρων.

Blog

Πρόσφατα Νέα

Συνδρομή My Life

Συμπληρώστε τη φόρμα συνδρομής για να λαμβάνετε ΔΩΡΕΑΝ το περιοδικό My Life. Μετάβαση στη φόρμα

ΙΑΣΩ Παίδων Νewsletter