Main Menu

Όροι Συμμετοχής Διαγωνισμού ΙΑΣΩ για Δώρο 20 Μαστογραφίες

Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΙΑΣΩ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ-ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «ΙΑΣΩ Α.Ε.», με έδρα στο Μαρούσι Αττικής, οδός Λεωφόρος Κηφισίας 37-39 (εφεξής καλούμενη «ο «Διοργανωτής»), διοργανώνει προωθητική ενέργεια με αφορμή τον μήνα κατά του καρκίνου του μαστού (εφεξής ο «Διαγωνισμός»).

Η διαφημιστική εταιρεία για τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού είναι η Dope Studio (εφεξής η «Διαφημιστική»). Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά μέσω Διαδικτύου (Internet) και συγκεκριμένα μέσω των ιστοσελίδων που διατηρεί ο Διοργανωτής στο «Facebook» στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.facebook.com/omilosiaso, και στο «Instagram» στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.instagram.com/omilosiaso/.

Σκοπός των παρόντων όρων (εφεξής «Όροι Συμμετοχής») είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στο Διαγωνισμό κάθε συμμετέχοντος και της ανάδειξης των νικητών στο πλαίσιο του Διαγωνισμού. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται την από μέρους των συμμετεχόντων ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων.

Οι παρόντες Όροι βρίσκονται αναρτημένοι και διαρκώς ενημερωμένοι κατά τη διάρκεια του παρόντος Διαγωνισμού στον εξής δικτυακό τόπο: https://bit.ly/3lpPkJd

1. Προϋποθέσεις - Δικαίωμα Συμμετοχής

1.1. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά πρόσωπα που έχουν ανεπιφύλακτα αποδεχθεί τους παρόντες όρους συμμετοχής, είναι μόνιμοι και νόμιμοι κάτοικοι Ελλάδας, έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα (εφεξής ο «Συμμετέχων»).

1.2. Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής και εξαιρούνται από το Διαγωνισμό τα ανίκανα ή περιορισμένως ικανά προς δικαιοπραξία πρόσωπα, οι ανήλικοι, οι εργαζόμενοι του Διοργανωτή και της Διαφημιστικής, καθώς και οι συγγενείς τους α΄ και β΄ βαθμού, και οι σύζυγοι αυτών ή τα πρόσωπα που έχουν υπογράψει ενεργό σύμφωνο συμβίωσης με τους εργαζόμενους και συγγενείς τους α΄ και β΄ βαθμού.

1.3. Οποιαδήποτε συμμετοχή των ανωτέρω προσώπων στον Διαγωνισμού κατά παράβαση των παρόντων Όρων Συμμετοχής θεωρείται αυτοδικαίως άκυρη.

1.4. Απαραίτητη προϋπόθεση για κάθε Συμμετέχοντα που επιθυμεί να συμμετάσχει στο Διαγωνισμό είναι να έχει εγγραφεί νομίμως ως μέλος και να διατηρεί ενεργό λογαριασμό στις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης «Facebook» (www.facebook.com) ή «Instagram» (www.instagram.com), δηλώνοντας μοναδικό Όνομα Χρήστη (UserName) και Κωδικό Πρόσβασης (Password), να τηρεί όλους τους όρους χρήσης των ως άνω ιστοσελίδων και η λειτουργία του λογαριασμού του να μην έχει ανασταλεί ή απαγορευθεί για οποιονδήποτε λόγο.

2. Διάρκεια Διαγωνισμού

2.1. O διαγωνισμός θα διαρκέσει από 12/10/2020 ώρα 12:00 μέχρι και την 25/10/2020 ώρα 23:59. Μετά τη λήξη του Διαγωνισμού ουδεμία συμμετοχή σε αυτόν γίνεται δεκτή, άλλως λογίζεται ως μη πραγματοποιηθείσα και δεν επάγεται αποτελέσματα ούτε δεσμεύει το Διοργανωτή ή/και οποιονδήποτε τρίτο.

2.2. Ο Διοργανωτής δικαιούται να αναβάλει ή να μεταθέσει ανά πάσα στιγμή κατά την απόλυτη κρίση του την ώρα ή/και ημέρα διεξαγωγής του Διαγωνισμού ή/και της κλήρωσης ή και να ακυρώσει συνολικά τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού ή/και της κλήρωσης, μέσω της παροχής σχετικής ενημέρωσης στην Ιστοσελίδα του Διαγωνισμού.

3. Τρόπος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό

3.1. Οποιοσδήποτε επιθυμεί να συμμετάσχει στο Διαγωνισμό καλείται να κάνει like στη σελίδα του Διοργανωτή στο Facebook, καθώς και στη σχετική με το Διαγωνισμό ανάρτηση στη σελίδα του Διοργανωτή στο Facebook και να κάνει comment στη σχετική με το Διαγωνισμό ανάρτηση το όνομα της καλύτερης τους φίλης, με την δυνατότητα του tag.

Εναλλακτικά, για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό μέσω Instagram, ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να κάνει follow στη σελίδα του Διοργανωτή & comment στη σχετική με το διαγωνισμό ανάρτηση προκειμένου να αναφέρει το όνομα της καλύτερης φίλης του, κάνοντάς το mention.

Μόλις ο χρήστης προβεί στις ανωτέρω ενέργειες, ενεργοποιείται η συμμετοχή του στο Διαγωνισμό και την κλήρωση. Για τη διατήρηση της εγκυρότητας της συμμετοχής, το like και το σχόλιο κάθε συμμετέχοντος στο Facebook ή/και το follow και το σχόλιο κάθε συμμετέχοντος στο Instagram θα πρέπει να διατηρηθούν και να μη διαγραφούν από το χρήστη έως τη λήξη του Διαγωνισμού. Επιτρέπεται η υποβολή μόνο μιας συμμετοχής ανά φυσικό πρόσωπο, ανά μέσο συμμετοχής στο Διαγωνισμό, δηλαδή μίας συμμετοχής στο Facebοοk και μίας συμμετοχής στο Instagram ανά Συμμετέχοντα.

3.2. Οι ως άνω ενέργειες των χρηστών (comment στο Facebook ή follow & comment στο Instagram) συνιστούν δήλωση συμμετοχής και ενεργοποιούν τη συμμετοχή του ενδιαφερόμενου στο Διαγωνισμό και την κλήρωση χωρίς οποιαδήποτε χρέωση, αγορά προϊόντος ή περαιτέρω διαδικασία ή επιβάρυνση.

3.3. Αναφορικά με την επισήμανση (tag/ mention) φίλου/ης στο σχόλιο του συμμετέχοντος στο πλαίσιο της συμμετοχής του τελευταίου στον παρόντα Διαγωνισμό, ο συμμετέχων οφείλει, προ της ανάρτησης του σχολίου του να έχει λάβει τη ρητή σχετική συγκατάθεση του προσώπου που θα επισημάνει σε αυτό. Η λήψη της εν λόγω συγκατάθεσης αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του συμμετέχοντα, ενώ ο Διοργανωτής και η Διαφημιστική δεν φέρουν καμία ευθύνη σχετικά.

3.4. Με τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό, οι Συμμετέχοντες αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους Όρους Συμμετοχής στο Διαγωνισμό, συνομολογούν και αποδέχονται ότι το περιεχόμενο, το οποίο αναρτούν, καθίσταται αναγκαία δημόσιο και δύναται να υπόκειται σε συλλογή και επεξεργασία από το Διοργανωτή ή τρίτο εξουσιοδοτημένο από το Διοργανωτή πρόσωπο, στο πλαίσιο των αναγκών του Διαγωνισμού και σύμφωνα με το άρθρο 11 του παρόντος. Κάθε πρόσωπο μπορεί ανά πάσα στιγμή να αποσύρει τη συμμετοχή του από το Διαγωνισμό επικοινωνώντας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση info@iaso.gr ή/και στο τηλέφωνο 210 6383949.

3.5. Δικαίωμα συμμετοχής στην κλήρωση έχουν μόνο οι έγκυρες συμμετοχές. Ως έγκυρη συμμετοχή, νοείται οποιαδήποτε συμμετοχή για την οποία ισχύουν σωρευτικά τα κατωτέρω: (α) πληροί τις προϋποθέσεις των παρόντων όρων, (β) δεν αποτελεί, κατά την κρίση του Διοργανωτή, προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής των συστημάτων του Διοργανωτή ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του Συμμετέχοντος ή τρίτου, (γ) έχει υποβληθεί και καταχωρηθεί στην ιστοσελίδα κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού, (δ) δεν αντίκειται με οποιονδήποτε τρόπο στο νόμο και τα χρηστά ήθη και δεν θίγει δικαιώματα τρίτων.

3.6. Όλες οι έγκυρες συμμετοχές καταχωρούνται σε λίστα αποκτώντας αυτοδίκαια και άνευ ετέρου μοναδικό αύξοντα αριθμό προκειμένου να συμμετάσχουν στην ηλεκτρονική κλήρωση. Η εν λόγω λίστα, την οποία θα τηρεί ο Διοργανωτής ή τρίτο πρόσωπο κατ’ εντολή και για λογαριασμό του, θα συνιστά πλήρη απόδειξη αναφορικά με την υποβολή δήλωσης συμμετοχής (μέσω κοινοποίησης σχολίου είτε στο Facebook είτε στο Instagram) στο Διαγωνισμό από το σύστημα του Διοργανωτή ή του εν λόγω τρίτου προσώπου και την εγκυρότητα της συμμετοχής αυτής.

3.7. Ρητά δηλώνεται ότι ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να μην ανεβάσει ή/και να αφαιρέσει εκ των υστέρων και κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια και κρίση οποιαδήποτε συμμετοχή, της οποίας το περιεχόμενο είναι προσβλητικό ή αντίκειται στο νόμο ή τα χρηστά ήθη με οποιονδήποτε τρόπο, να απορρίψει συμμετοχές που παραβιάζουν τους παρόντες όρους καθώς και να ακυρώσει εκ των υστέρων συμμετοχές που δεν ανταποκρίνονται ή παραβιάζουν τους παρόντες όρους. Ειδικότερα, τυχόν συμμετοχές, που παραβιάζουν τα πνευματικά δικαιώματα ή άλλα δικαιώματα τρίτων, κατά την απόλυτη κρίση του Διοργανωτή ή/και της Διαφημιστικής, θα διαγράφονται άμεσα από τον Ιστότοπο του Διοργανωτή, η δε συμμετοχή αυτή θα αποκλείεται από τον Διαγωνισμό σε οποιοδήποτε στάδιο αυτού, ακόμα και κατά το στάδιο της χορήγησης του Δώρου.

3.8. Κάθε Συμμετέχων μπορεί να συμμετάσχει μία και μοναδική φορά στην κλήρωση κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού για κάθε ένα από τα δύο μέσα συμμετοχής στο Διαγωνισμό, ήτοι μία φορά για το Facebook και μία για το Instagram. Σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων συμμετοχών από το ίδιο πρόσωπο στο ίδιο μέσο, θα ισχύει η πρώτη κατά χρονική σειρά και προτεραιότητα συμμετοχή και οι λοιπές μεταγενέστερες συμμετοχές θα θεωρούνται άκυρες ως ουδέποτε δηλωθείσες και θα αποκλείονται από την κλήρωση.

4. Τρόπος Ανάδειξης Νικητών Διαγωνισμού

4.1. Η ανάδειξη των νικητών θα γίνουν με δύο (2) κληρώσεις – από μία για κάθε μέσο κοινωνικής δικτύωσης – που θα διεξαχθούν με τη χρήση ηλεκτρονικού προγράμματος το οποίο εξασφαλίζει το τυχαίο της επιλογής, το αδιάβλητο του αποτελέσματος και την αδυναμία παρέμβασης του ανθρώπινου παράγοντα κατά τη διαδικασία ανάδειξης των νικητών, στην έδρα της Dope Studio Λεωφόρο Μεσογείων 451, 15343 Αγ. Παρασκευή στις 26/10/2020 ώρα 12:00.

4.2. Εάν για οποιοδήποτε λόγο είναι αδύνατη η διεξαγωγή των ηλεκτρονικών κληρώσεων κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία, ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει κατά απόλυτη διακριτική του ευχέρεια την ημέρα διεξαγωγής τους με προηγούμενη ανακοίνωσή της στην ιστοσελίδα της στο Facebook και το Instagram.

4.3. Όλοι όσοι έχουν δηλώσει εγκύρως συμμετοχή μέσω σχολίου στην ανάρτηση του Διαγωνισμού στο Facebook ή στο Instagram συμμετέχουν στην αντίστοιχη κλήρωση για το συγκεκριμένο μέσο. Θα αναδειχθούν συνολικά είκοσι (20) νικητές, δέκα (10) νικητές από την κλήρωση στο Facebook και δέκα (10) νικητές από την κλήρωση στο Instagram, και συνολικά δέκα (10) επιλαχόντες, πέντε (5) από την κλήρωση στο Facebook και πέντε (5) από την κλήρωση στο Instagram.

4.4. Οι νικητές που θα αναδειχθούν κατόπιν των ανωτέρω κληρώσεων θα ανακοινωθούν επωνύμως ή με χρήση των usernames τους για την εξασφάλιση της διαφάνειας του Διαγωνισμού στην ιστοσελίδα του Διοργανωτή, στη σελίδα του Διοργανωτή στο Facebook και στο Instagram και σε άλλους ιστοτόπους κατά την κρίση του Διοργανωτή.

5. Δώρο

5.1. Το δώρο που κληρώνεται στο Διαγωνισμό είναι είκοσι (20) ψηφιακές μαστογραφίες. Κάθε ψηφιακή μαστογραφία θα αποδοθεί σε καθένα από τους είκοσι (20) νικητές.

5.3. Οι νικητές του Διαγωνισμού θα πρέπει να επικοινωνήσουν μέσω προσωπικού μηνύματος (inbox) με τη σελίδα του Ομίλου ΙΑΣΩ στο Facebook ή το Instagram, ανάλογα με το μέσο στην κλήρωση του οποίου έχουν αναδειχθεί νικητές, για να ενημερωθούν για τον τρόπο και τον χρόνο χρήσης του δώρου. Συγκεκριμένα, θα τους ζητείται να δηλώσουν την αποδοχή του δώρου και να παρέχουν το ονοματεπώνυμο και το τηλέφωνό τους ή το email τους για περαιτέρω επικοινωνία.

5.4. Ο νικητής θα πρέπει να ανταποκριθεί για να δηλώσει την αποδοχή του δώρου εντός τριάντα (30) ημερών από την ημέρα από την ανακοίνωση των νικητών. Ο νικητής που έχει κερδίσει τις υπηρεσίες που παρέχονται από το Διοργανωτή θα πρέπει πρώτα να κάνει αποδοχή του δώρου σε συνεννόηση με το Διοργανωτή κατά τα ανωτέρω και έπειτα να έρθει σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον τελευταίο, προκειμένου να καθοριστούν από κοινού οι λεπτομέρειες αναφορικά με την παροχή των ως άνω αναφερόμενων υπηρεσιών. Ρητώς αναφέρεται ότι οι παρεχόμενες ιατρικές υπηρεσίες μπορούν να πραγματοποιηθούν μόνο στις εγκαταστάσεις της Κλινικής ΙΑΣΩ Α.Ε. (Λ. Κηφισίας αριθ. 37-39 – Μαρούσι Αττικής). Οι νικητές θα πρέπει να προσέρχονται αυτοπροσώπως στις εγκαταστάσεις της Κλινικής ΙΑΣΩ για την πραγματοποίηση των ως άνω υπηρεσιών προσκομίζοντας την αστυνομική τους ταυτότητα ή οποιοδήποτε άλλο δηλωτικό της ταυτότητάς τους έγγραφο.

5.5. Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με οποιοδήποτε νικητή του Διαγωνισμού εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος ή σε περίπτωση κατά την οποία οιοσδήποτε νικητής αδρανήσει, καθυστερήσει ή/και δεν αποστείλει μήνυμα για επιβεβαιώσει την αποδοχή του Δώρου και να χορηγήσει τα στοιχεία επικοινωνίας του, δεν εμφανισθεί ή δεν επικοινωνήσει εγκαίρως με το Διοργανωτή εντός του ορισμένου κατά τα ανωτέρω χρονικού διαστήματος ή δηλώσει αδυναμία ή αρνηθεί να παραλάβει το Δώρο ή δεν επιθυμεί να αποδεχθεί το Δώρο ή σε περίπτωση που σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κριθεί ότι η συμμετοχή του τυγχάνει άκυρη ή ακυρώσιμη, οιαδήποτε των ανωτέρω περιπτώσεων συνεπάγεται την οριστική απώλεια του δικαιώματος διεκδίκησης του Δώρου και ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να ορίζει νικητή τον πρώτο επιλαχόντα, που είναι αμέσως επόμενος στη λίστα, τον οποίο θα ενημερώνει με προσωπικό μήνυμα στο Facebook ή στο Instagram αντίστοιχα, και σύμφωνα με την αναφερόμενη ανωτέρω διαδικασία.

5.6. Όλα τα δώρα του Διαγωνισμού είναι συγκεκριμένα, προσωπικά, αμεταβίβαστα και δεν ανταλλάσσονται, ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή τους με άλλα ή η εξαργύρωσή τους σε χρήμα σε οποιαδήποτε τιμή.

5.7. Εφόσον κάποιος των νικητών απωλέσει το δικαίωμα να λάβει το δώρο κατά τα οριζόμενα στις αμέσως προηγούμενες παραγράφους, δικαίωμα στο συγκεκριμένο δώρο αποκτά ο πρώτος κατά σειρά επιλαχών κ.ο.κ., ως προς τον οποίο θα τηρηθεί η ίδια ακριβώς διαδικασία ενημέρωσης και αποδοχής του δώρου που ορίζεται ανωτέρω. Η ίδια διαδικασία θα ακολουθείται και για κάθε επόμενο επιλαχόντα, μέχρι να αποδοθεί το δώρο ή να εξαντληθεί ο αριθμός των επιλαχόντων.

5.8. Εφόσον, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας και την πάροδο των προθεσμιών που ορίζονται ανωτέρω κάποιο ή κάποια δώρα μείνουν αδιάθετα, αυτά τίθενται στη διάθεση του Διοργανωτή, η οποία δύναται να τα αξιοποιήσει κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια.

5.9. Η ευθύνη του Διοργανωτή περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση του δώρου. Δεν γίνεται αλλαγή ή αντικατάσταση του δώρου. Μετά την εκπνοή της Διάρκειας του Διαγωνισμού και της παράδοσης των δώρων ο Διοργανωτής δεν φέρει καμία ευθύνη λόγω ή με αφορμή τον παρόντα Διαγωνισμό εξ οιασδήποτε αιτίας.

6. Αποκλεισμός από το Διαγωνισμό

6.1. Ο Διοργανωτής δύναται κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια να αποκλείσει/ακυρώσει τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό οποιουδήποτε συμμετέχοντα, εφόσον διαπιστωθεί σε οποιοδήποτε στάδιο του Διαγωνισμού ότι δεν πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής ή ότι συντρέχει λόγος αποκλεισμού του, καθώς και σε κάθε περίπτωση μη αποδοχής ή μη τήρησης από μέρους του οποιουδήποτε εκ των παρόντων Όρων [ή/και των όρων λειτουργίας του Facebook/Instagram] ή σε περίπτωση διαπίστωσης μη νόμιμης δραστηριότητας από το πρόσωπο αυτό σε σχέση με την πρόσβαση και χρήση του Διαδικτύου, του Facebook, του Instagram, του ιστοτόπου του Διοργανωτή ή διαπίστωσης οποιασδήποτε άλλης πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του Διοργανωτή ή παραβιάζει το νόμο.

6.2. Ο αποκλεισμός για οποιονδήποτε από τους ανωτέρω λόγους πραγματοποιείται χωρίς την τήρηση διατυπώσεων ή προθεσμίας και δίχως να απαιτείται η προηγούμενη ειδοποίηση του αποκλειόμενου και αιτιολόγηση του αποκλεισμού/ακύρωσης της συμμετοχής.

7. Τεχνικά Μέσα

7.1. Η συμμετοχή στον παρόντα Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Ο Διοργανωτής ουδεμία ευθύνη φέρει και ουδεμία υποχρέωση αναλαμβάνει αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο να συμμετάσχει στο Διαγωνισμό πρόσωπο. Η πρόσβαση στο δικτυακό τόπο του Διαγωνισμού επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές του Διαγωνισμού. Περαιτέρω, ο Διοργανωτής δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε επιβάρυνση των Συμμετεχόντων εκ των άνω αιτιών.

7.2. Περαιτέρω, ο Διοργανωτής δεν ευθύνεται για τεχνικές δυσκολίες που τυχόν προκύψουν λόγω θεμάτων δικτύου Internet (όπως ενδεικτικά αλλά μη περιοριστικά, λόγοι ανωτέρας βίας, τεχνικά προβλήματα, μη κάλυψη δικτύου, υπερφόρτωση δικτύου, διακοπή σύνδεσης με το δίκτυο, μη αποστολή ή αποδοχή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου λόγω έλλειψης διαθέσιμου χώρου, μη σωστός τρόπος συμμετοχής) καθώς και για οποιαδήποτε βλάβη προκύψει στον Ιστότοπό της, η οποία ενδεχομένως έχει ως αποτέλεσμα την προσωρινή ή μόνιμη διακοπή του Διαγωνισμού ή την ακύρωση κάποιων συμμετοχών λόγω μη καταχώρησης της ανάρτησής τους.

7.3. Ο Διοργανωτής δεν φέρει ευθύνη για την τυχόν ακύρωση ή διακοπή του Διαγωνισμού από το Facebook ή το Instagram για λόγους spam ή για λόγους αλλαγής των Όρων Λειτουργίας του Facebook ή ή του Instagram για οποιονδήποτε άλλο λόγο. Περαιτέρω, η Εταιρεία δεν εγγυάται ότι η ιστοσελίδα του Διαγωνισμού ή οι διακομιστές «servers» μέσω των οποίων αυτός τίθεται στη διάθεση των επισκεπτών, θα παρέχονται χωρίς ιούς ή άλλα επιζήμια συστατικά ή ότι οι ιστοσελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές ή τα αποτελέσματά τους είναι ορθά, πλήρη και διαθέσιμα ανά πάσα στιγμή.

7.4. Ο Διοργανωτής δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα, την πληρότητα των υπηρεσιών και την ακρίβεια των πληροφοριών στις οποίες παραπέμπει το Facebook ή το Instagram μέσω «συνδέσμων», hyperlinks, ή διαφημιστικών δημιουργικών. Σε καμία περίπτωση δε μπορεί να θεωρηθεί ότι ο Διοργανωτής υιοθετεί ή απλώς αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των ιστοτόπων, στους οποίους το Facebook ή το Instagram τυχόν παραπέμπουν ή/και συνδέονται με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

7.5. Κάθε Συμμετέχων έχει την αποκλειστική ευθύνη να διασφαλίσει με τη χρήση αντιικού λογισμικού τη μη προσβολή και προστασία του προσωπικού υπολογιστή του και των αρχείων του από ιούς ή καταστροφικά προγράμματα – εφαρμογές καθώς και την ενδεχόμενη καταπολέμηση κάθε ανιχνευθέντος ιού. Σε κάθε περίπτωση, ο Διοργανωτής δεν βαρύνεται με οποιαδήποτε δαπάνη για την απαραίτητη συντήρηση, επισκευή ή επιδιόρθωση του υπολογιστή του Συμμετέχοντος και γενικά του συστήματός του για οποιαδήποτε βλάβη υποστεί κατόπιν επίσκεψής του στον Ιστότοπό του.

7.6. Σε κάθε περίπτωση, ο Διοργανωτής δεν ευθύνεται για (α) οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο ενδιαφερόμενος από τις επιλογές και το περιεχόμενο της ιστοσελίδας του Διαγωνισμού την οποία επισκέπτεται με δική του πρωτοβουλία και έχοντας λάβει γνώση των Όρων του παρόντος και (β) για τυχόν ζημίες οποιουδήποτε είδους σχετικά με εκούσια από μέρους του ενδιαφερόμενου δημοσίευση προσωπικών στοιχείων ή άλλων ευαίσθητων πληροφοριών. Σε τέτοιες περιπτώσεις, ο ενδιαφερόμενος αποδέχεται πλήρως και αποκλειστικά την ευθύνη για τις τυχόν συνέπειες.

8. Δημοσιότητα

Οι Όροι Συμμετοχής του διαγωνισμού έχουν αναρτηθεί στη σελίδα της Κλινικής ΙΑΣΩ στο Facebook στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.facebook.com/omilosiaso με τη μορφή σημείωσης (note) καθώς και στην ιστοσελίδα της Κλινικής ΙΑΣΩ (www.iaso.gr). Ο ολοκληρωμένος τρόπος διεξαγωγής του Διαγωνισμού περιγράφεται αποκλειστικά στους Όρους Συμμετοχής και στο και στη σχετική με το Διαγωνισμό ανάρτηση στο Facebook ή/και το Instagram. Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει ανά πάσα στιγμή τους Όρους Συμμετοχής καθώς και να αναβάλει ή να ακυρώσει το Διαγωνισμό με σχετική ανακοίνωση που θα δημοσιεύσει στη σελίδα του στο Facebook και στο Instagram, καθώς και με κάθε άλλο πρόσφορο τρόπο ή μέσο, κατά την διακριτική του ευχέρεια.

9. Δήλωση Αποποίησης – Περιορισμού Ευθύνης

Η ευθύνη του Διοργανωτή περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση των Δώρων. Ο Διοργανωτής δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί ή/και ζημία ή/και για οποιαδήποτε σωματική ή άλλη βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με τον Διαγωνισμό ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. Τυχόν έτεροι περιορισμοί της ευθύνης του Διοργανωτή που προβλέπονται στους παρόντες όρους ή στο νόμο εξακολουθούν να ισχύουν παράλληλα με εκείνους του παρόντος όρου.

10. Δικαιώματα Πνευματικής & Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας

10.1. Οι Συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα δικαίωμα πνευματικής ή/και βιομηχανικής ιδιοκτησίας πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά του Διοργανωτή, ούτε στα κείμενα, φωτογραφίες και εν γένει το υλικό που τυχόν αναρτώνται στην σελίδα του Διοργανωτή.

10.2. Ο Διοργανωτής δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των αναρτήσεων των Συμμετεχόντων στον Διαγωνισμό, στους οποίους απαγορεύεται να αναρτούν ή να δημοσιοποιούν με οποιονδήποτε τρόπο μέσω της ιστοσελίδας του Διοργανωτή οποιοδήποτε έργο τρίτου.

11. Προσωπικά Δεδομένα

11.1. Η διεξαγωγή του Διαγωνισμού καθιστά αναγκαία τη συλλογή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των Συμμετεχόντων από το Διοργανωτή με αποκλειστικό σκοπό επεξεργασίας τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό, την ανάδειξη των νικητών και την επιβεβαίωση των στοιχείων τους, την απόδοση των δώρων, καθώς και την τήρηση των υποχρεώσεων περί διαφανούς διεξαγωγής του Διαγωνισμού, τήρησης φορολογικών υποχρεώσεων για την απόδοση των Δώρων, και τη δημοσιοποίηση του Διαγωνισμού για προωθητικούς / εμπορικούς σκοπούς.

Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε να γίνεται χρήση των προσωπικών σας δεδομένων σύμφωνα με τα παραπάνω, παρακαλούμε να μην συμμετάσχετε στον Διαγωνισμό.

Ειδικότερα, κατά την ανάρτηση του σχολίου σας λαμβάνει χώρα επεξεργασία του ονοματεπωνύμου σας ή/και του username, όπως αυτό εμφανίζεται στο Facebook ή το Instagram, δημόσια στοιχεία προφίλ σας στο Facebook ή στο Instagram, το περιεχόμενο του σχολίου σας, καθώς και username και δημόσια στοιχεία προφίλ του προσώπου το οποίο έχετε επισημάνει (tag) στο σχόλιο συμμετοχής σας στο Διαγωνισμό, έχοντας λάβει εκ των προτέρων τη ρητή συγκατάθεσή του.

Όσον αφορά ειδικά στους νικητές του Διαγωνισμού, θα ζητηθεί επιπλέον να δηλώσουν μέσω προσωπικού μηνύματος επικοινωνίας περαιτέρω στοιχεία επικοινωνίας τους (τηλέφωνο ή email), ενώ προκειμένου να γίνει η ταυτοποίησή τους για να κάνουν χρήση του αποδοθέντος σε αυτούς δώρου, θα τους ζητηθεί να προσκομίσουν την το δελτίο της αστυνομικής τους ταυτότητας, ή άλλο έγγραφο αποδεικτικό της ταυτότητάς τους.

Η επεξεργασία είναι σύννομη διότι είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση του υπευθύνου επεξεργασίας με τις έννομες υποχρεώσεις που απορρέουν από το Διαγωνισμό (άρθρο 6 παρ. 1 γ’ ΓΚΠΔ) καθώς και διότι η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων που επιδιώκει ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή τρίτος (άρθρο 6, παρ. 1 στ’ ΓΚΠΔ).

11.3. Με την ολοκλήρωση του Διαγωνισμού και της διαδικασίας χορήγησης των Δώρων, τα δεδομένα των Συμμετεχόντων θα καταστρέφονται. Τα στοιχεία των νικητών θα τηρούνται για το διάστημα που απαιτείται με βάση τις φορολογικές διατάξεις και με σκοπό την τελική απόδοση των Δώρων.

11.4. Τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων δε θα χρησιμοποιηθούν για άλλους σκοπούς ούτε θα διαβιβασθούν σε τρίτους, πέραν των εκτελούντων τη σχετική επεξεργασία, κατ’ εντολή και για λογαριασμό του Διοργανωτή, οι οποίοι θα παράσχουν τις αναγκαίες υπηρεσίες για την ανάδειξη των νικητών του Διαγωνισμού και την παράδοση των δώρων.

11.5. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματα που απορρέουν από τα άρθρα 12 επ. έως και 22 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679, δηλαδή το δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας, εναντίωσης, φορητότητας επικοινωνώντας στη διεύθυνση email dataprotection iaso@iaso.gr. Μπορείτε να ενημερωθείτε ειδικότερα για την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του Ομίλου ΙΑΣΩ πoυ βρίσκεται ανηρτημένη και διαρκώς επικαιροποιημένη στη διεύθυνση www.iaso.gr.

12. Λοιποί Όροι

12.1. Ο Διοργανωτής δικαιούται να ανακαλέσει την πραγματοποίηση του Διαγωνισμού, να τροποποιήσει τη διάρκεια του Διαγωνισμού, να διακόψει πρόωρα αυτόν, να συντμήσει ή να παρατείνει τη διάρκεια του, να μεταθέσει χρονικά την έναρξη ή/και τη λήξη του Διαγωνισμού ή τη διεξαγωγή της κλήρωσης και την ενημέρωση των νικητών/επιλαχόντων, να τροποποιήσει τους παρόντες Όρους (συμπεριλαμβανομένης της αλλαγής των Δώρων και του αριθμού των νικητών ή/και των επιλαχόντων), χωρίς προηγούμενη ενημέρωση του κοινού. Ως ημερομηνία ισχύος της ανάκλησης/τροποποίησης αυτής λογίζεται η ημερομηνία της σχετικής ανάρτησης στην ιστοσελίδα του Διοργανωτή. Οι συμμετέχοντες φέρουν αποκλειστική ευθύνη ενημέρωσής τους για τις ανωτέρω αλλαγές.

12.2. Σε οποιαδήποτε από τις ανωτέρω περιπτώσεις, ο Διοργανωτής ουδεμία ευθύνη φέρει έναντι των Συμμετεχόντων. Σε περίπτωση ανάκλησης, ματαίωσης, διακοπής, παράτασης, χρονικής μετάθεσης κ.λπ. του Διαγωνισμού, οι Συμμετέχοντες δεν αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωμα κατά του Διοργανωτή, ούτε νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν την ολοκλήρωση ή συνέχισή του Διαγωνισμού ή οποιαδήποτε αποζημίωση. Η ευθύνη του Διοργανωτή περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη χορήγηση των δώρων.

12.3. Οι παρόντες όροι διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετική με το Διαγωνισμό, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων των Αθηνών.

12.4. Σε περίπτωση που κάποιος από τους παρόντες όρους κριθεί παράνομος, άκυρος ή ανίσχυρος, δεν πλήττεται το έγκυρο και η ισχύς των λοιπών όρων. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων κριθεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

12.5. Η παράλειψη από το Διοργανωτή να ασκήσει κάποιο δικαίωμα του δεν θεωρείται παραίτηση από το δικαίωμα αυτό.

12.6.Για οποιαδήποτε πληροφορία ή παράπονο σχετικά με το Διαγωνισμό οποιοσδήποτε Συμμετέχων ή τρίτος μπορεί να επικοινωνήσει στο 210 6383949.

12.7. Οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος δικαιούται να λαμβάνει με έξοδά του ακριβές αντίγραφο των παρόντων Όρων.

Blog

Πρόσφατα Νέα

Συνδρομή My Life

Συμπληρώστε τη φόρμα συνδρομής για να λαμβάνετε ΔΩΡΕΑΝ το περιοδικό My Life. Μετάβαση στη φόρμα

ΙΑΣΩ Newsletter